Zdravé Regióny

Vitajte na stránke iniciatívy Zdravé Regióny. Iniciatíva bola založená v roku 2016.

V roku 2022 sme na základe našich dlhoročných domácich aj zahraničných skúseností spustili nový
Program rozvoja a integrácie zdravotných, sociálnych a komunitných služieb v regióne.
Aktuálny informačný materiál nájdete uverejnený tu.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na mailovej adrese info@zdraveregiony.sk

Naša činnosť nie je financovaná z rozpočtov verejných financií.

RIEŠENIA PRE SAMOSPRÁVY A REGIÓNY V ROZVOJI A INTEGRÁCII ZDRAVOTNÝCH, SOCIÁLNYCH A KOMUNITNÝCH SLUŽIEB

Obyvatelia a samosprávy obcí, miest a regiónov čelia zhoršujúcej sa dostupnosti služieb, komplikovanosti, nekoordinovanosti a celkovej dezintegrácii zdravotných a sociálnych systémov starostlivosti.

Zdravotné a sociálne potreby obyvateľov nie sú uspokojované v dostatočnej miere čo spôsobuje ich rastúcu nespokojnosť.

Tento trend pokračuje a je zrejmé, že riešenie situácie v rámci celoštátneho zdravotného a sociálneho systému je v nedohľadne.

Bez aktívneho zapojenia miestnych a regionálnych samospráv sa situácia nezlepší. Je načase prevziať iniciatívu a zodpovednosť, začať spolupracovať a profesionalizovať rozvoj a integráciu zdravotných, sociálnych a komunitných služieb v regiónoch.

Problematika zdravotných a sociálnych služieb je zložitá, avšak dnes už existuje dobré profesionálne riešenie na to, ako môžu samosprávy zabezpečiť lepšie zdravotné a sociálne služby pre ľudí vo všetkých regiónoch.

PROGRAM ROZVOJA A INTEGRÁCIE
ZDRAVOTNÝCH, SOCIÁLNYCH A KOMUNITNÝCH SLUŽIEB V REGIÓNE. NAŠE RIEŠENIE PRE SAMOSPRÁVY A REGIÓNY. 

Iniciatíva Zdravé Regióny realizuje v spolupráci so samosprávami a regiónmi Program rozvoja a integrácie zdravotných, sociálnych a komunitných služieb v regióne.

Program je zameraný na zavedenie nových funkcií, vybudovanie personálnych kapacít, financovanie projektov rozvoja služieb, infraštruktúry a ľudských zdrojov.

Po realizácii Programu sú samosprávy a regióny schopné profesionálne a účinne pomáhať obyvateľom aj poskytovateľom služieb v regióne pri koordinácii, prepájaní a riešení problémov, ktoré sú prekážkou dostupnosti, efektívnosti a kvality širokého spektra zdravotných, sociálnych a komunitných služieb.

Zavedenie a úspešné fungovanie nového modelu rozvoja a integrácie zdravotných, sociálnych a komunitných služieb v regióne (Model Zdravé Regióny) prinesie obyvateľom novú pozitívnu skúsenosť a v konečnom dôsledku zlepšenie ich zdravotného stavu, sociálnej situácie, životnej pohody a celkovej kvality života.

Program je kombináciou vzdelávania, poradenstva a outsourcingu zostavenou na mieru z jednotlivých modulov podľa individuálnych potrieb regiónu.

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

O iniciatíve Zdravé Regióny

  • Sme nezisková iniciatíva odborníkov na rozvoj a integráciu zdravotných, sociálnych a komunitných služieb v regiónoch založená v roku 2016.
  • Zaoberáme sa rozvojom a integráciou zdravotných, sociálnych a komunitných služieb pre obyvateľov v regiónoch rôznej veľkosti, od mikroregiónov cez mestá, mestské oblasti až po samosprávne kraje. Pracujeme vždy v spolupráci so samosprávami.
  • V rámci Modelu Zdravé Regióny vyvíjame a aplikujeme systémové riešenia regionálneho rozvoja a integrácie služieb navrhnuté na mieru slovenským podmienkam s využitím dlhoročných skúseností slovenských a medzinárodných expertov.
  • Sme otvorená platforma pre odborníkov a samosprávy zameraná na výmenu skúseností, interdisciplinárnu spoluprácu, inovácie a transfer poznatkov.
  • Sme kompetenčné a školiace centrum.
  • Informujeme, vzdelávame, radíme, riešime a realizujeme.
  • Budujeme zdravú budúcnosť vášho regiónu.

Iniciatíva Zdravé Regióny
Vzdelávanie / Konzultácie / Outsourcing
Kurzy / Workshopy / Semináre / Konferencie
Financovanie Rozvoja Služieb / Ľudských zdrojov / Infraštruktúry
Regionálny manažment zdravia
Kompetenčné a školiace centrum
Dlhodobá / Komunitná / Regionálna / Integrovaná Starostlivosť
Centrá zdravia / CIZS / CIS / Psychosociálne centrá / ...
Agentúry rozvoja a integrácie služieb
Politiky / Služby / Infraštruktúra
Udržateľný rozvoj obcí, miest a regiónov
Model Zdravé Regióny


Made with Mobirise ‌

Free Offline Web Maker