Healthy Regions

The mission of Healthy Regions initiative

1

Development of regional health policies

2

Building of regional capacity in health development

3

Support of regional integration of health and social services

4

Development of regional public administration and public services in health

5

Participation of regional health professionals on public administration and development of health and social services

6

Investments into regional health and social services contributing to local health economy

7

Extension of regional competencies in regional health development

8

Knowledge transfer in planning and implementation of regional health policies for change and delivery of results

Our activities

Programme for the Integrated Care Centers establishment support

  • Round tables about ICCs
  • Basic principles of ICCs
  • Regional Masterplans ICCs

Regional “Healthy Region” platforms, coordinated and supported by HEALTHY REGIONS initiative, serve for the cooperation of regional stakeholders for achieving their common goals. Main approached stakeholders are self-governing regions, municipalities in the region, regional representatives of health professionals and services providers as well as other partners in the region.
Cooperation of the regional platform is driven by programmes and projects. Currently there are following programmes and projects:

  • Regional Health Policy
  • Regional Masterplan of Health and Social Services

Contact us

Ján Králik

Working for public, private and non-profit sectors in health since 2002. His professional interest comprises health services innovation, health data and ICT, health technologies, health policy, regional health and the cooperation between public and private sectors in health. Cooperates mainly with experts from Europ and Israel. Promotes the closest possible cooperation of CEE countries in health.

Monika Trechová

Od roku 1999 pracuje v manažérskych pozíciách zdravotníckych zariadení a vo vrcholových funkciách stavovskej organizácie v zdravotníctve. Svoj záujem orientuje predovšetkým na inovácie v oblasti vzdelávania a kompetencií zdravotníckych pracovníkov, zdravotnej politiky štátu, modelovania zdravotníckeho systému na regionálnej úrovni vrátane regionálnej politiky podpory zdravia. Kontinuálne sa podieľa na tvorbe legislatívnych zmien, ktoré povedú k zvyšovaniu efektivity, kvality a transparentnosti v zdravotníctve pri zohľadnení etických princípov zameraných predovšetkým na zaistenie maximálnej bezpečnosti pacienta.

Andrea Hagovská

Od roku 1999 sa venuje problematike regionálneho rozvoja a dopadu rôznych sektorových politík a stratégií na konkurenčnú výhodu a výkonnosť regiónov. Je konzultantom pre projekty verejného, súkromného i neziskového sektora a spolupracuje s mnohými medzinárodnými organizáciami ako sú OECD, Svetová banka a USAID. Podporuje rozvoj občianskej spoločnosti a miestne komunity pri tvorbe projektov v oblasti vzdelávania, zdravia a zdravotníctva.

Address

  • Zdravé regióny
  • ℅ SKIZP
  • Drieňová 27
  • 826 56 Bratislava
  • Slovakia

Contact

Please contact us at info@zdraveregiony.sk