Zdravé Regióny – Prieskum pred župnými voľbami 2017

Prieskum názorov a postojov kandidátov na funkciu župana v oblasti regionálneho zdravia a zdravotníctva.

Prieskum realizuje iniciatíva Zdravé Regióny - www.zdraveregiony.sk v spolupráci s
SKIZP - Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov - www.skizp.sk - a
ZVLD SR - Združením všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky - www.zvld.sk

Tlačová správa o prieskume, z 27.10.2017

Zoznam kandidátov po samosprávnych krajoch

BA

BA | Milan Ftáčnik | neodpovedal(a)

BA | Juraj Droba | neodpovedal(a)

BA | Pavol Frešo | neodpovedal(a)

BA | Daniel Krajcer | neodpovedal(a)

BA | Jozef Uhler | nezávislý kandidát

BA | Rudolf Kusý | neodpovedal(a)

BA | Rastislav Blaško | odstúpil(a)

BA | Ján Mrva | neodpovedal(a)

BA | PhDr. Martin Jakubec, PhD. | nezávislý kandidát

BA | Ľubomír Huďo | neodpovedal(a)

BA | Natália Hanulíková | neodpovedal(a)

BA | Ľubomír Kolárik | odstúpil(a)

BA | Marián Leinerovič | neodpovedal(a)

BA | Milan Lopašovský | neodpovedal(a)

BA | Lukáš Parízek | neodpovedal(a)

BA | Jalal Suleiman | neodpovedal(a)

BA | Andrej Trnovec | neodpovedal(a)

BA | Jozef Danko | neodpovedal(a)

TT

TT | Jozef Viskupič | neodpovedal(a)

TT | Konrád Rigó | MOST-HID

TT | Tibor Mikuš | -

TT | József Berényi | neodpovedal(a)

TT | Mgr.Jaroslav Cehlárik | Kandidujem ako nezávislý kandidát

TT | Márius Novák | neodpovedal(a)

NR

NR | Milan Belica | neodpovedal(a)

NR | Ján Greššo | neodpovedal(a)

NR | Iván Farkas | neodpovedal(a)

NR | Renáta Kolenčíková | neodpovedal(a)

NR | Milan Uhrík | Ľudová strana Naše Slovensko

NR | Peter Oremus | Nezávislý

NR | Ľászló Hajdu | neodpovedal(a)

NR | Ján Marko | neodpovedal(a)

BB

BB | Stanislav Mičev | odstúpil(a)

BB | Martin Klus | odstúpil(a)

BB | Ján Lunter | Nezávislý kandidát

BB | Marian Kotleba | neodpovedal(a)

BB | Igor Kašper | neodpovedal(a)

BB | Ivan Saktor | odstúpil(a)

BB | Martin Juhaniak | neodpovedal(a)

BB | Milan Urbáni | neodpovedal(a)

BB | Pavel Greksa | odstúpil(a)

BB | Jozef Šimko | neodpovedal(a)

BB | Vojtech Kőkény | odstúpil(a)

BB | Alena Pivovarčiová | neodpovedal(a)

BB | Miroslav Gálik | neodpovedal(a)

BB | Michal Kantor | odstúpil(a)

BB | Jozef Sásik | neodpovedal(a)

BB | Viliam Baňák | odstúpil(a)

BB | Zdenek Očovan | neodpovedal(a)

KE

KE | Richard Raši | neodpovedal(a)

KE | Rastislav Trnka | neodpovedal(a)

KE | Jarmila Tkáčová | Slovenská národná strana

KE | Karol Pataky | neodpovedal(a)

KE | Štefan Surmánek | neodpovedal(a)

KE | Rudolf Botka | neodpovedal(a)

KE | Jozef Červeňák | neodpovedal(a)

KE | Oliver Petrík | neodpovedal(a)

KE | Lukáš Sisák | neodpovedal(a)

KE | Ján Struka | odstúpil(a)

KE | Adam Šepetka | odstúpil(a)

KE | Róbert Bačinský | neodpovedal(a)

KE | Jozef Bobík | neodpovedal(a)

KE | Jaroslav Džunko | neodpovedal(a)

KE | Vladislav Stanko | neodpovedal(a)

TN

TN | Jaroslav Baška | neodpovedal(a)

TN | Silvia Siváková | odstúpil(a)

TN | Renáta Kaščáková | neodpovedal(a)

TN | Štefan Škultéty | nezávislý kandidát

TN | Petra Hajšelová | Hnutie Sme Rodina-Boris Kollár

TN | Nora Pániková | neodpovedal(a)

TN | Igor Valko | neodpovedal(a)

TN | Ferdinand Vavrík | Nezávislý kandidát

ZA

ZA | Juraj Blanár | neodpovedal(a)

ZA | Erika Jurinová | neodpovedal(a)

ZA | Ján Mikolaj | neodpovedal(a)

ZA | Peter Cibulka | Nezávislý

ZA | Mgr. Anton Martvoň, PhD. | nezávislý kandidát

ZA | Peter Sagan | neodpovedal(a)

ZA | Marián Murín | nezávislý kandidát

ZA | Kristián Hoffmann | neodpovedal(a)

ZA | Stanislav Pirošík | neodpovedal(a)

PO

PO | František Bednár | neodpovedal(a)

PO | Ján Garaj | neodpovedal(a)

PO | Pavol Gašper | neodpovedal(a)

PO | Eduard Markovič | neodpovedal(a)

PO | František Oľha | neodpovedal(a)

PO | Milan Štajner | neodpovedal(a)

PO | Jozef Šváč | neodpovedal(a)

PO | MUDr. Peter Chudík | SMER-SD

PO | Milan Majerský | KDH, SaS, OĽANO, NOVA

PO | Miroslav Škvarek | neodpovedal(a)

PO | Andrej Gmitter | neodpovedal(a)

PO | Jozef Mihalčin | neodpovedal(a)

Priebežné výsledky prieskumu - Odpovede kandidátov na župana

BA

BA | Jozef Uhler

nezávislý kandidát
http://www.uhler2017.sk

SPÄŤ NA ZOZNAM KANDIDÁTOV

Akú podľa Vás prikladajú obyvatelia Vášho regiónu váhu problematike zdravia a zdravotníctva?

Strednú

Ako sú podľa Vás so situáciou v zdravotníctve vo Vašom regióne spokojní jeho obyvatelia?

Ani spokojní, ani nespokojní

1. Problém

Slabá dostupnosť lekárov v malých obciach.

2. Problém

Nelegálne ambulancie.

3. Problém

Nedostatok lekárov na Záhorí.

Aké naliehavé sú podľa Vás problémy zdravia v regióne

Stredne naliehavé

Ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v regióne

Ako významnú úlohu môže zohrať územná samospráva v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne

Stredne významnú

Riešenie uvedených problémov je podľa Vás otázkou:

Rozvoja schopností a kompetentnosti regiónov

Uveďte iné faktory, ak ste zvolili túto odpoveď v predchádzajúcej otázke:

V prípade Vášho zvolenia do funkcie, aké kroky v oblasti zdravia regiónu plánujete uskutočniť?

Zabezpečiť zvýšenie dostupnosti lekárov v malých obciach a prísny dohľad nad legálnosťou ambulancií.

Váš ďalší komentár k problematike regionálneho zdravia a zdravotníctva:

BA | PhDr. Martin Jakubec, PhD.

nezávislý kandidát
http://jakubeczupan.sk

SPÄŤ NA ZOZNAM KANDIDÁTOV

Akú podľa Vás prikladajú obyvatelia Vášho regiónu váhu problematike zdravia a zdravotníctva?

Skôr vyššiu

Ako sú podľa Vás so situáciou v zdravotníctve vo Vašom regióne spokojní jeho obyvatelia?

Ani spokojní, ani nespokojní

1. Problém

regionálne zdravotníctvo

2. Problém

nedostatok abmulancii a špecialistov o obciach a prímestských častiach

3. Problém

zastaralé nemocnice v spádovej oblasti pre Pezinok, Modra, Malacky.

Aké naliehavé sú podľa Vás problémy zdravia v regióne

Veľmi naliehavé

Ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v regióne

ambulancie a doplnenie stavov nových lekárov pre výkon povolania

Ako významnú úlohu môže zohrať územná samospráva v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne

Významnú

Riešenie uvedených problémov je podľa Vás otázkou:

Zvýšenia právomocí regiónov

Uveďte iné faktory, ak ste zvolili túto odpoveď v predchádzajúcej otázke:

Vytvorím regionálny ekonomický model pre posilnenie regionálneho zdravotníctva a lekárov špecialistov, ktorí budú pôsobiť na území BSK. Na mysli mám aj dosluhujúcich lekárov špecialistov ale aj prijatie nových, mladých a nádejných lekárov. Regulatív budem zameriavať aj na dostupnosť ponuky cenovo prístupných ale kvalitných špeciálnych tovarov vrátane liekov a služieb pre starších ľudí ako aj náklady spojené s umiestňovaním starších občanov do zariadení ktoré si veľa krát nevedia dovoliť zaplatiť, pretože náklady na mesiac veľa krát presahujú trojnásobok starobného dôchodku. Ako župan budem spolu financovať dotáciami znevýhodnených starších občanov dorovnaním nákladov na umiestnenie v zariadení sociálnej starostlivosti. Záleží mi na kvalite života staršej generácie. Jedná sa o komplexný problém, ktorý nie je len ekonomickým ale aj morálnym voči ľuďom ktorí celý život pracovali a na sklonku života si nevedia dopriať ani základnú sociálnu službu v núdzi.

V prípade Vášho zvolenia do funkcie, aké kroky v oblasti zdravia regiónu plánujete uskutočniť?

dobudovanie nemocnice, posilniť ambulancie o špecialistov, efektívne posilnenie sociálnej starostlivosti pre seniorov formou ADOS služieb, podpory individuálnej starostlivosti, finančnej kompenzácie a dorovnanie sociálnej služby krajom, pre sociálne slabšie obyvateľstvo, vdovy/vdovcov, ľudí v hmotnej núdzi na doplácanie liekov a energií. Bezplatný odvoz súkromným zriaďovateľom do nemocnice k lekárovi.

Váš ďalší komentár k problematike regionálneho zdravia a zdravotníctva:

Personálne zabezpečenie zdravotníctva je obzvlášť závažný problém. Priemerné platy v zdravotníctve sú v porovnaní s inými sektormi absolútne poddimenzované. Lekári a aj zdravotnícky personál ošetrovateľov nie sú dostatočne motivovaní k svojej práci. Svoju prácu ale robia s citom a láskou k ľudom. Zaslúžia si lepšie odmeny za ich výkon. V prípade zvolenia do funkcie župana ich posilním tak, že budem mimoriadne odmeňovať lekárov aj personál špeciálnymi odmenami županom.

TT

TT | Konrád Rigó

MOST-HID
http://most-hid.sk/sk/predsednictvo/konrad-rigo

SPÄŤ NA ZOZNAM KANDIDÁTOV

Akú podľa Vás prikladajú obyvatelia Vášho regiónu váhu problematike zdravia a zdravotníctva?

Vysokú

Ako sú podľa Vás so situáciou v zdravotníctve vo Vašom regióne spokojní jeho obyvatelia?

Skôr nespokojní

1. Problém

zlá úroveň zdravotnej starostlivosti

2. Problém

odborné ambulancie sú mimo nemocnice

3. Problém

drahé lieky

Aké naliehavé sú podľa Vás problémy zdravia v regióne

Veľmi naliehavé

Ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v regióne

nízka kvalita nemocníc

Ako významnú úlohu môže zohrať územná samospráva v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne

Stredne významnú

Riešenie uvedených problémov je podľa Vás otázkou:

Zvýšenia právomocí regiónov, Rozvoja schopností a kompetentnosti regiónov, Finančných prostriedkov regiónov

Uveďte iné faktory, ak ste zvolili túto odpoveď v predchádzajúcej otázke:

V prípade Vášho zvolenia do funkcie, aké kroky v oblasti zdravia regiónu plánujete uskutočniť?

1. Body zdravia (z programu Dôstojný život v aktívnej župe - www.konradrigo.sk) 2. Vďaka aktívnemu prístupu župana presadiť záujmy občanov u súkromných prevádzkovateľov nemocníc a tým zlešenie úrovne zdravotnej starostlivosti

Váš ďalší komentár k problematike regionálneho zdravia a zdravotníctva:

TT | Tibor Mikuš

-
www

SPÄŤ NA ZOZNAM KANDIDÁTOV

Akú podľa Vás prikladajú obyvatelia Vášho regiónu váhu problematike zdravia a zdravotníctva?

Vysokú

Ako sú podľa Vás so situáciou v zdravotníctve vo Vašom regióne spokojní jeho obyvatelia?

Skôr nespokojní

1. Problém

Dlhé čakacie doby na odborné vyšetrenia

2. Problém

Nedostatok špecializovaných ambulancií

3. Problém

Rozličné poplatky za služby a výkony v zdravotníckych zariadeniach

Aké naliehavé sú podľa Vás problémy zdravia v regióne

Veľmi naliehavé

Ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v regióne

Problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v TTSK odrážajú situáciu z celej SR – vysoký vek lekárov prvého kontaktu, nerovnomerne rozdelená sieť poskytovateľov špecializovanej zdravotnej starostlivosti, obmedzená dostupnosť domácej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti.

Ako významnú úlohu môže zohrať územná samospráva v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne

Významnú

Riešenie uvedených problémov je podľa Vás otázkou:

Zvýšenia právomocí regiónov, Finančných prostriedkov regiónov, Iných faktorov

Uveďte iné faktory, ak ste zvolili túto odpoveď v predchádzajúcej otázke:

Podporovanie a aktívna spolupráca pri zmenách v legislatíve v oblasti zdravotníctvaDefinovanie potrieb SR vychádzajúcich z konkrétnych problémov regiónov (primárny kontakt, špecializovaná starostlivosť, domáca starostlivosť, lekárne a pod.)

V prípade Vášho zvolenia do funkcie, aké kroky v oblasti zdravia regiónu plánujete uskutočniť?

Kontinuálne postupovať v pokračovaní rozbehnutých procesov a naďalej sa aktívne zapájať do prípravy zdravotníckej legislatívy ako aj reformných zmien v systéme,Podporovanie projektov tretieho sektora v oblasti podpory zdravia a prevencie chorôb formou grantového systému,Aktívna spolupráca so zdravotnými poisťovňami v zabezpečení dostupnosti zdravotnej starostlivosti občanom,

Váš ďalší komentár k problematike regionálneho zdravia a zdravotníctva:

TT | Mgr.Jaroslav Cehlárik

Kandidujem ako nezávislý kandidát
http://jaroslavcehlarik.sk

SPÄŤ NA ZOZNAM KANDIDÁTOV

Akú podľa Vás prikladajú obyvatelia Vášho regiónu váhu problematike zdravia a zdravotníctva?

Vysokú

Ako sú podľa Vás so situáciou v zdravotníctve vo Vašom regióne spokojní jeho obyvatelia?

Skôr nespokojní

1. Problém

Dlhé čakanie a objednávka na vyšetrenie, napr.až polrok

2. Problém

Zastaralá technika, nefunkčnosť e-karta, nefunkčnosť elektronických poradovníkov, ktoré zabraňujú korupcii

3. Problém

Mladí odchádzajú pre nevyhovujúce platové a technické podmienky, je problém zamestnať lekárov a aj dostupnosť personálu je zlá, trpíme vysokým priemerným vekom zdravotníkov (priemer 61)

Aké naliehavé sú podľa Vás problémy zdravia v regióne

Veľmi naliehavé

Ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v regióne

Tak ako som ich už predtým pomenoval, tieto problémy sú najdôležitejšie.

Ako významnú úlohu môže zohrať územná samospráva v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne

Významnú

Riešenie uvedených problémov je podľa Vás otázkou:

Zvýšenia právomocí regiónov, Rozvoja schopností a kompetentnosti regiónov, Finančných prostriedkov regiónov, Iných faktorov

Uveďte iné faktory, ak ste zvolili túto odpoveď v predchádzajúcej otázke:

Aktívne sa zapojiť v komunikácii s ministerstvom zdravotníctva na úpravu, či doplnenie v legislatíve.

V prípade Vášho zvolenia do funkcie, aké kroky v oblasti zdravia regiónu plánujete uskutočniť?

Prvý krok, ktorý by som urobil, by bola rozsiahla odborná revízia pre celý Trnavský kraj. Na základe jej výsledkov, je veľmi dôležité určiť priority na riešenie a zabezpečiť odstránenie nedostatkov. Je potrebné investovať do modernej techniky v zdravotníctve a najmä komunikovať s ministerstvom zdravotníctva. Zároveň chcem zabezpečiť kvalitárov, ktorí by pracovali v teréne a komunikovali s pacientmi, lekármi...na základe podnetov potom riešiť problematiku, pretože mnohí klienti nevedia napísať sťažnosť, nevedia na koho konkrétne sa obrátiť, alebo si myslia, že iní sa už sťažovali, či sťažujú, a problém sa odsunie, či vôbec nerieši.

Váš ďalší komentár k problematike regionálneho zdravia a zdravotníctva:

Nie je pochopiteľné, ak TTSK rieši, či bude riešiť len to, na čo má pridelené kompetencie v oblasti zdravotníctva v rámci Trnavského kraja. TTSK musí aktívne vystupovať a vytvárať tlak na ministerstvo zdravotníctva. Ak dokážeme v TTSK vytvoriť fungujúce transparentné hospodárenie, a zároveň tak, aby sme ušetrili peniaze, môžeme tieto investovať tam, kde je to potrebné. Potom takéto hospodárenie môže byť vzorom. Pre mňa je najdôležitejšia kvalita, dostupnosť, odbornosť zdravotníkov, a úspechom by bolo, ak by sme ostatným krajom slúžili ako vzor.

NR

NR | Milan Uhrík

Ľudová strana Naše Slovensko
www

SPÄŤ NA ZOZNAM KANDIDÁTOV

Akú podľa Vás prikladajú obyvatelia Vášho regiónu váhu problematike zdravia a zdravotníctva?

Skôr vyššiu

Ako sú podľa Vás so situáciou v zdravotníctve vo Vašom regióne spokojní jeho obyvatelia?

Ani spokojní, ani nespokojní

1. Problém

Nedostatok kvalifikovaných lekárov

2. Problém

Dlhé čakacie doby na liečebné procesy

3. Problém

Arogantné správanie neprispôsobivých asociálov v zdravotníckych zariadeniach

Aké naliehavé sú podľa Vás problémy zdravia v regióne

Stredne naliehavé

Ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v regióne

Nedostatok kvalifikovaného personálu a ponižujúce podmienky v nemocniciach (potreba nosiť si vlastné zdravotnícke a hygienické potreby do nemocníc)

Ako významnú úlohu môže zohrať územná samospráva v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne

Stredne významnú

Riešenie uvedených problémov je podľa Vás otázkou:

Zvýšenia právomocí regiónov

Uveďte iné faktory, ak ste zvolili túto odpoveď v predchádzajúcej otázke:

V prípade Vášho zvolenia do funkcie, aké kroky v oblasti zdravia regiónu plánujete uskutočniť?

Plánujem prehodnotiť dlhodobé nájomné zmluvy s prevádzkovateľmi krajských nemocníc a prinútiť ich viac investovať do modernizácie priestorov. Nie je možné, aby napr. krajskú nemocnicu v Leviciach prezývali ľudia "márnica". Chcel by som podporiť príchod mladých lekárov do kraja vytvorením vhodných materiálno-technických podmienok (kvalitné priestory, zľavy na nájme za priestory, atď.). Taktiež plánujem predĺžiť otváracie hodiny pohotovostných lekární.

Váš ďalší komentár k problematike regionálneho zdravia a zdravotníctva:

Privatizáciu nemocníc v prospech finančných skupín považujem za chybný krok bývalého vedenia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Cieľom týchto prevádzkovateľov nemocníc nie je človeka vyliečiť, ale liečiť. Obzvlášť, keď tá istá finančná skupina prevádzkuje nemocnicu aj zdravotnú poisťovňu, čiže zo zdravotnej poistky pacienta prepláca úkony samá sebe. Spájanie zdravotníctva s biznisom nepovedie nikdy k ničomu dobrému.

NR | Peter Oremus

Nezávislý
www

SPÄŤ NA ZOZNAM KANDIDÁTOV

Akú podľa Vás prikladajú obyvatelia Vášho regiónu váhu problematike zdravia a zdravotníctva?

Vysokú

Ako sú podľa Vás so situáciou v zdravotníctve vo Vašom regióne spokojní jeho obyvatelia?

Skôr nespokojní

1. Problém

dostupnosť zdravotnej starostlivosti

2. Problém

kvalita zdravotnej starostlivosti

3. Problém

cena

Aké naliehavé sú podľa Vás problémy zdravia v regióne

Stredne naliehavé

Ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v regióne

dostupnosť zdravotnej starostlivosti

Ako významnú úlohu môže zohrať územná samospráva v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne

Významnú

Riešenie uvedených problémov je podľa Vás otázkou:

Rozvoja schopností a kompetentnosti regiónov, Finančných prostriedkov regiónov

Uveďte iné faktory, ak ste zvolili túto odpoveď v predchádzajúcej otázke:

V prípade Vášho zvolenia do funkcie, aké kroky v oblasti zdravia regiónu plánujete uskutočniť?

vrátiť nezávislých odborníkov do riadiacich pozícií

Váš ďalší komentár k problematike regionálneho zdravia a zdravotníctva:

BB

BB | Ján Lunter

Nezávislý kandidát
www

SPÄŤ NA ZOZNAM KANDIDÁTOV

Akú podľa Vás prikladajú obyvatelia Vášho regiónu váhu problematike zdravia a zdravotníctva?

Vysokú

Ako sú podľa Vás so situáciou v zdravotníctve vo Vašom regióne spokojní jeho obyvatelia?

Skôr nespokojní

1. Problém

Dostupnosť obvodných lekárov a špecialistov v regiónoch

2. Problém

Nepostačujúce financovanie výjazdov zdravotníckeho personálu priamo k pacientom domov v prípade potreby

3. Problém

Nedostatočné kapacity v domovoch sociálnych služieb a domovoch trvalej ošetrovateľskej starostlivosti

Aké naliehavé sú podľa Vás problémy zdravia v regióne

Stredne naliehavé

Ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v regióne

Moje vnímanie najdôležitejších problémov v tejto oblasti sa do veľkej miery zhoduje s vnímaním mojich spoluobčanov, no záleží mi aj na preventívnej zdravotnej starostlivosť. Zdá sa mi, že v tejto oblasti urobil kraj zatiaľ žalostne málo.

Ako významnú úlohu môže zohrať územná samospráva v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne

Stredne významnú

Riešenie uvedených problémov je podľa Vás otázkou:

Rozvoja schopností a kompetentnosti regiónov

Uveďte iné faktory, ak ste zvolili túto odpoveď v predchádzajúcej otázke:

V prípade Vášho zvolenia do funkcie, aké kroky v oblasti zdravia regiónu plánujete uskutočniť?

Téma zdravotníctva mi je špeciálne blízka a moja vízia spočíva v troch bodoch. Po prvé, chcem vyčleniť značné prostriedky na dofinancovanie prístrojov do ambulancii a renováciu priestorov. Po druhé, mojím úmyslom je pozývať lekárov do nášho regiónu a vytvárať im čo najpriaznivejšie prostredie pre otváranie pracovísk. Tomuto zlepšeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti budú napomáhať príspevky na častejšie výjazdy zdravotníkov priamo domov k pacientom. Nezabúdam ani na ľudí v krízovej životnej situácií: ak človek v ťažkom zdravotnom stave alebo na staré kolená ostane bez pomoci, chcem, aby sa mohol spoľahnúť na dostupné domovy ošetrovateľskej starostlivosti.

Váš ďalší komentár k problematike regionálneho zdravia a zdravotníctva:

KE

KE | Jarmila Tkáčová

Slovenská národná strana
www

SPÄŤ NA ZOZNAM KANDIDÁTOV

Akú podľa Vás prikladajú obyvatelia Vášho regiónu váhu problematike zdravia a zdravotníctva?

Vysokú

Ako sú podľa Vás so situáciou v zdravotníctve vo Vašom regióne spokojní jeho obyvatelia?

Skôr nespokojní

1. Problém

Platia za zdravie veľa zo svojho rodinného rozpočtu

2. Problém

Musia dochádzať za lekármi, dlho čakajú a nemusia sa ani do ambulancie dostať (platí pre vidiecke oblasti, situácia je diametrálne odlišná v mestách a na vidieku)

3. Problém

Strach z hospitalizácie pre zlé vybavenie nemocníc, často neosobný prístup personálu, odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Aké naliehavé sú podľa Vás problémy zdravia v regióne

Veľmi naliehavé

Ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v regióne

starnutie obyvateľstva a zvyšujúce sa nároky na dostupnosť a kvalitu poskytovanej ZS; kraj nemá zákonné prostriedky na reguláciu počtu poskytovateľov, ani ak nie je naplnená minimálna sieť; priemerný vek všeobecných lekárov sa zvyšuje; sústavne klesá počet sestier a pôrodných asistentiek, nie sú dostatočne finančne ohodnotené; nízky počet vykonávaných preventívnych prehliadok; extrémna chudoba spôsobuje zhoršovanie prístupu k ZS; kraj nemá naplnenú minimálnu sieť napr. v geriatrii alebo ADOS; nie je prepojená sociálna a zdravotnícka infraštruktúra, zdravotné poisťovne nechcú zazmluvňovať ošetrovateľské výkony v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Ako významnú úlohu môže zohrať územná samospráva v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne

Málo význanmú

Riešenie uvedených problémov je podľa Vás otázkou:

Zvýšenia právomocí regiónov, Iných faktorov

Uveďte iné faktory, ak ste zvolili túto odpoveď v predchádzajúcej otázke:

Účinná osveta o význame prevencie a zdravého životného spôsobu života

V prípade Vášho zvolenia do funkcie, aké kroky v oblasti zdravia regiónu plánujete uskutočniť?

aktívne rokovať o zmenách zákonov na posilnenie kompetencií k minimálnej sieti a zdravotným poisťovniam; v kontrolnej činnosti dať dôraz na platby neoprávnene žiadaných od pacientov; podporovať ADOS ako humánnejšiu formu ošetrovania v domácich podmienkach; prepájať sociálne a zdravotné služby v oblasti geriatrie a ťažkého zdravotného postihnutia; využiť maximálne IROP, programy na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti; pokračovať v aktivitách kraja na vytváranie Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti;

Váš ďalší komentár k problematike regionálneho zdravia a zdravotníctva:

Podľa môjho názoru je kraj v tejto oblasti skôr štatistom a úradníkom, ako aktívnym mediátorom; to sa musí zmeniť, inak je potrebné otvoriť diskusiu o tom, či zdravotníctvo má vôbec byť v balíku kompetencií samosprávnych krajov.

TN

TN | Štefan Škultéty

nezávislý kandidát
www

SPÄŤ NA ZOZNAM KANDIDÁTOV

Akú podľa Vás prikladajú obyvatelia Vášho regiónu váhu problematike zdravia a zdravotníctva?

Skôr vyššiu

Ako sú podľa Vás so situáciou v zdravotníctve vo Vašom regióne spokojní jeho obyvatelia?

Nespokojní

1. Problém

Kvalita poskytovanej starostlivosti

2. Problém

Dlhé čakacie lehoty u špecialistov

3. Problém

Investičný a modernizačný dlh na zariadeniach

Aké naliehavé sú podľa Vás problémy zdravia v regióne

Veľmi naliehavé

Ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v regióne

Vysoká zadĺženosť všeobecných nemocníc a zlá kvalita starostlivosti, ktorú poskytujú, nedostatočné financovanie v porovnaní s koncovými zariadeniami a absencia manažérskeho prístupu pri riadení zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Ako významnú úlohu môže zohrať územná samospráva v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne

Významnú

Riešenie uvedených problémov je podľa Vás otázkou:

Zvýšenia právomocí regiónov, Rozvoja schopností a kompetentnosti regiónov, Finančných prostriedkov regiónov, Iných faktorov

Uveďte iné faktory, ak ste zvolili túto odpoveď v predchádzajúcej otázke:

Napr. dofinancovanie zo strany poisťovní tak, aby neboli všeobecné nemocnice znevýhodňované oproti fakultným nemocniciam

V prípade Vášho zvolenia do funkcie, aké kroky v oblasti zdravia regiónu plánujete uskutočniť?

Zavedenie manažérskeho prístupu do riadenia nemocníc TSK, preklasifikovanie bojnickej nemocnice na fakultnú, čím by sa zlepšila jej finančná situácia, investície do modernizácie zariadení

Váš ďalší komentár k problematike regionálneho zdravia a zdravotníctva:

TN | Petra Hajšelová

Hnutie Sme Rodina-Boris Kollár
www

SPÄŤ NA ZOZNAM KANDIDÁTOV

Akú podľa Vás prikladajú obyvatelia Vášho regiónu váhu problematike zdravia a zdravotníctva?

Vysokú

Ako sú podľa Vás so situáciou v zdravotníctve vo Vašom regióne spokojní jeho obyvatelia?

Skôr nespokojní

1. Problém

Katastrofálna vybavenosť nemocníc-lôžková časť

2. Problém

Dlhá čakacia doba na odborné vyšetrenie

3. Problém

Korupcia

Aké naliehavé sú podľa Vás problémy zdravia v regióne

Veľmi naliehavé

Ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v regióne

Zadĺženosť nemocníc a hotovostné úhrady za lekárske výkony

Ako významnú úlohu môže zohrať územná samospráva v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne

Stredne významnú

Riešenie uvedených problémov je podľa Vás otázkou:

Zvýšenia právomocí regiónov

Uveďte iné faktory, ak ste zvolili túto odpoveď v predchádzajúcej otázke:

V prípade Vášho zvolenia do funkcie, aké kroky v oblasti zdravia regiónu plánujete uskutočniť?

Zvýšiť kontrolnú činnosť na úseku hospodárenia nemocníc a zabezpečiť rovnomernú dostupnosť lekárskej starostlivosti obyvateľom kraja.

Váš ďalší komentár k problematike regionálneho zdravia a zdravotníctva:

Považujem za potrebné vyvíjať tlak na štátne orgány pri oddlžovaní nemocníc ako aj nastavenie finančných tokov medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami

TN | Ferdinand Vavrík

Nezávislý kandidát
www

SPÄŤ NA ZOZNAM KANDIDÁTOV

Akú podľa Vás prikladajú obyvatelia Vášho regiónu váhu problematike zdravia a zdravotníctva?

Vysokú

Ako sú podľa Vás so situáciou v zdravotníctve vo Vašom regióne spokojní jeho obyvatelia?

Nespokojní

1. Problém

Stav nemocníc

2. Problém

Kvalita zdravotnej starostlivosti

3. Problém

Čakacie doby na vyšetrenia

Aké naliehavé sú podľa Vás problémy zdravia v regióne

Veľmi naliehavé

Ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v regióne

Neexistencia konkrétneho zoznamu problémov v zdravotníctve, ktorý by zohľadňoval ako pohľady zdravotníckych zamestnancov, tak aj pohľady pacientov. Zároveň systematickosť riešení daných problémov a slabá politická podpora pri riešení daných problémov.

Ako významnú úlohu môže zohrať územná samospráva v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne

Významnú

Riešenie uvedených problémov je podľa Vás otázkou:

Iných faktorov

Uveďte iné faktory, ak ste zvolili túto odpoveď v predchádzajúcej otázke:

Systematickosti prístupu politikov a najmä zamedzeniu prílišného politického vplyvu.

V prípade Vášho zvolenia do funkcie, aké kroky v oblasti zdravia regiónu plánujete uskutočniť?

Zvolať konferenciu zdravotníkov, na ktorej sa zostaví konkrétny zoznam problémov sektoru zdravotnej starostlivosti v TSK. Tento zoznam problémov bude obsahovať tri kritéria. Prvé kritérium bude finančná náročnosť daného problému, druhé kritérium bude dopad na psychiku zamestnancov (teda ich vnímanie závažnosti problémov) a tretie kritérium bude dopad na psychiku pacientov.Po zostavení konkrétneho zoznamu problémov zostavím konkrétnu koncepciu pre riešenie daných problémov. V tejto koncepcii budem dbať na to, aby sa paralelne s riešením vysoko nákladového problému riešili aj tie nízko nákladové. Najmä tie, ktoré budú najviac zhoršovať frustráciu zdravotníckeho personálu a pacientov.Len v prípade zlepšenia atmosféry dosiahneme aj zlepšenie zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícky personál a aj pacienti musia cítiť, že sa niečo v týchto otázkach robí a najmä musia mať možnosť spätnej kontroly plnenia problémov z daného zoznamu.

Váš ďalší komentár k problematike regionálneho zdravia a zdravotníctva:

Neverím, že sa nedá nič v tejto situácii robiť! V prípade môjho zvolenia nájdem odborníkov (zo zdravotného personálu, pracujúceho v TSK), ktorí sú odhodlaný systematicky riešiť problémy a tích budem podporovať, ako sa len bude dať. Pre moju generáciu je nevyhnutné, aby sa začali meniť pomery, aby nemusela odchádzať do zahraničia!

ZA

ZA | Peter Cibulka

Nezávislý
www

SPÄŤ NA ZOZNAM KANDIDÁTOV

Akú podľa Vás prikladajú obyvatelia Vášho regiónu váhu problematike zdravia a zdravotníctva?

Vysokú

Ako sú podľa Vás so situáciou v zdravotníctve vo Vašom regióne spokojní jeho obyvatelia?

Nespokojní

1. Problém

Chýbajúce základné vybavenie nemocníc a celkový nedostatočný komfort

2. Problém

Málo času na pacientov a nedostatočná empatia personálu

3. Problém

Dlhé čakacie doby u špecialistov

Aké naliehavé sú podľa Vás problémy zdravia v regióne

Veľmi naliehavé

Ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v regióne

Nedostatočné vybavenia nemocníc, zanedbané areály a zlé podmienky personálu, ktoré sa prenášajú do starostlivosti o pacienta.Taktiež dlhé čakacie doby u špecialistov a ich nedostatok, čo má na svedomí mnoho zbytočných a často aj tragických komplikácií.

Ako významnú úlohu môže zohrať územná samospráva v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne

Významnú

Riešenie uvedených problémov je podľa Vás otázkou:

Zvýšenia právomocí regiónov, Rozvoja schopností a kompetentnosti regiónov, Finančných prostriedkov regiónov, Iných faktorov

Uveďte iné faktory, ak ste zvolili túto odpoveď v predchádzajúcej otázke:

Celkovej cielenej angažovanosti vedenia kraja a chuti urobiť čo najviac v tejto oblasti verejného záujmu a jeho schopnosti organizovať túto oblasť

V prípade Vášho zvolenia do funkcie, aké kroky v oblasti zdravia regiónu plánujete uskutočniť?

Základným cieľom v zdravotníctve je pre mňa to, aby sa pacienti aj personál cítili v nemocniciach spokojne. Všetko okolo zdravotníctva by malo smerovať k tomu, aby sa občania aj v ťažkých chvílach v nemocnici cítili dôstojne a relatívne dobre. Chcem teda nastaviť investície do rekonštrukcií areálov nemocníc a vybavenia tak, aby splnili vysoké štandardy. Aby bolo viac financií na tieto investície, obstarávania musia vyhrávali naozaj najnižšie ceny. Doplnil by som štandardné liečebné metódy o podporné aktivity, ktoré podporujú psychohygienu ako rôzne terapie s mladými ľuďmi, kanisterapie a kultúrne udalosti pre tých, čo sú hospitalizovaní dlhšiu dobu. Vytvoril by som mapu špeciálnych lekárov v kraji a pokúsil sa s odborníkmi tejto oblasti dosiahnuť stav, aby boli špecialisti rovnomerne a dostupne rozmiestnení v celom regióne. Posilnil by som aj domácu ambulantnú starostlivosť.

Váš ďalší komentár k problematike regionálneho zdravia a zdravotníctva:

Som presvedčený, že župa by mala spravovať nemocnice a nemala by sa zbavovať ani budov spojených s výkonom zdravotníckej starostlivosti. Pri správnom manažmente je dobré a efektívne mať dohľad nad tým, ako a kde sa liečia pacienti. Vedenie kraja aj poslanci cítia väčšiu zodpovednosť aj tlak od voličov, než úradníci v hlavnom meste. Celá organizácia však musí smerovať práve k cielom popísaným v prechádzajúcej odpovedi.

ZA | Mgr. Anton Martvoň, PhD.

nezávislý kandidát
www

SPÄŤ NA ZOZNAM KANDIDÁTOV

Akú podľa Vás prikladajú obyvatelia Vášho regiónu váhu problematike zdravia a zdravotníctva?

Vysokú

Ako sú podľa Vás so situáciou v zdravotníctve vo Vašom regióne spokojní jeho obyvatelia?

Skôr nespokojní

1. Problém

Dlhé čakacie doby na vyšetrenie u lekárov - špecialistov, ktorých je nedostatok aj spolu so zdravotníckym personálom v župných nemocniciach a v jednotlivých okresoch.

2. Problém

Zlý stav a nepostačujúce vybavenie nemocníc a nemocničných izieb, do ktorých si musíte ešte i vlastný toaleťák a príbor nosiť so sebou.

3. Problém

Zrušenie pohotovostí v noci v lekárňach v Žilinskom kraji a výber poplatkov za návštevu pohotovostí v župných nemocniciach.

Aké naliehavé sú podľa Vás problémy zdravia v regióne

Veľmi naliehavé

Ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v regióne

Vysoká chorobnosť ľudí bez dôslednej špecializovanej zdravotnej starostlivosti a chýbajúci lekári- experti, ako aj nedostatočná dezinfekcia v župných nemocniciach.

Ako významnú úlohu môže zohrať územná samospráva v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne

Významnú

Riešenie uvedených problémov je podľa Vás otázkou:

Rozvoja schopností a kompetentnosti regiónov, Finančných prostriedkov regiónov

Uveďte iné faktory, ak ste zvolili túto odpoveď v predchádzajúcej otázke:

V prípade Vášho zvolenia do funkcie, aké kroky v oblasti zdravia regiónu plánujete uskutočniť?

Vyriešiť tie tri vyššie mnou uvedené najnaliehavejšie problémy v zdravotníctve v Žilinskej župe.

Váš ďalší komentár k problematike regionálneho zdravia a zdravotníctva:

Regionálne zdravotníctvo v dôsledku nedostatočnej kontroly a neriešenia problémov má čo dobiehať. Je potrebné zlepšiť zdravotnú starostlivosť v regiónoch, prípadne nadviazať spoluprácu s lekármi - špecialistami aj mimo kraja. Taktiež sú potrebné vyššie investície a dôslednejšia kontrola hospodárenia v zdravotníctve v župných nemocniciach.

PO | Marián Murín

nezávislý kandidát
www

SPÄŤ NA ZOZNAM KANDIDÁTOV

Akú podľa Vás prikladajú obyvatelia Vášho regiónu váhu problematike zdravia a zdravotníctva?

Vysokú

Ako sú podľa Vás so situáciou v zdravotníctve vo Vašom regióne spokojní jeho obyvatelia?

Nespokojní

1. Problém

Krátka pracovná doba obvodných lekárov

2. Problém

Dlhé čakacie doby na ošetrenie a vyliečenie

3. Problém

Nízke platy zdravotného personálu, z toho vyplýva, že chýba láska v našich nemocniciach

Aké naliehavé sú podľa Vás problémy zdravia v regióne

Stredne naliehavé

Ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v regióne

Všeobecní lekári dnes sú len počítačovými lekármi a nie sú ako v minulosti skutoční odborníci, ktorí by vám určili aj diagnózu

Ako významnú úlohu môže zohrať územná samospráva v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne

Významnú

Riešenie uvedených problémov je podľa Vás otázkou:

Zvýšenia právomocí regiónov, Finančných prostriedkov regiónov, Iných faktorov

Uveďte iné faktory, ak ste zvolili túto odpoveď v predchádzajúcej otázke:

Nemali by byť absolútne žiadne limity od zdravotných poisťovní. Ak je človek chorý, treba ho vyliečiť

V prípade Vášho zvolenia do funkcie, aké kroky v oblasti zdravia regiónu plánujete uskutočniť?

Ľudia si nebudú nosiť toaletný papier do nemocníc, nebudú sa nakupovať predražené prístroje do nemocníc, zvýšime platy zdravotníckemu personálu

Váš ďalší komentár k problematike regionálneho zdravia a zdravotníctva:

Vytvoriť podmienky pre zvýšenie počtu a zastabilizovanie zdravotníckeho personálu v našom regióne

PO

PO | MUDr. Peter Chudík

SMER-SD
www

SPÄŤ NA ZOZNAM KANDIDÁTOV

Akú podľa Vás prikladajú obyvatelia Vášho regiónu váhu problematike zdravia a zdravotníctva?

Strednú

Ako sú podľa Vás so situáciou v zdravotníctve vo Vašom regióne spokojní jeho obyvatelia?

Skôr spokojní

1. Problém

Generačný problém lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti

2. Problém

Slabšia dostupnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v odľahlejších častiach regiónu

3. Problém

Dlhé čakacie doby najmä u špecializovaných ambulancií

Aké naliehavé sú podľa Vás problémy zdravia v regióne

Stredne naliehavé

Ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v regióne

1. neuspokojivý zdravotný stav marginalizovaných skupín obyvateľstva, 2. nízke povedomie u obyvateľstva v oblasti starostlivosti o svoje zdravie a prevencie

Ako významnú úlohu môže zohrať územná samospráva v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne

Stredne významnú

Riešenie uvedených problémov je podľa Vás otázkou:

Zvýšenia právomocí regiónov

Uveďte iné faktory, ak ste zvolili túto odpoveď v predchádzajúcej otázke:

V prípade Vášho zvolenia do funkcie, aké kroky v oblasti zdravia regiónu plánujete uskutočniť?

Pokračovať v komunikácii s Ministerstvom zdravotníctva SR, spolupodieľať sa na tvorbe zdravotnej politiky štátu s dôrazom na zabezpečenie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti

Váš ďalší komentár k problematike regionálneho zdravia a zdravotníctva:

PO | Milan Majerský

KDH, SaS, OĽANO, NOVA
www

SPÄŤ NA ZOZNAM KANDIDÁTOV

Akú podľa Vás prikladajú obyvatelia Vášho regiónu váhu problematike zdravia a zdravotníctva?

Vysokú

Ako sú podľa Vás so situáciou v zdravotníctve vo Vašom regióne spokojní jeho obyvatelia?

Skôr nespokojní

1. Problém

Dlhá čakacia doba u všeobecných lekárov.

2. Problém

Dlhá čakacia doba na zákrok u špecialistu.

3. Problém

Veľký počet pacientov na jedného všeobecného lekára.

Aké naliehavé sú podľa Vás problémy zdravia v regióne

Veľmi naliehavé

Ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v regióne

Vysoký počet pacientov na jedného všeobecného lekára.

Ako významnú úlohu môže zohrať územná samospráva v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne

Významnú

Riešenie uvedených problémov je podľa Vás otázkou:

Zvýšenia právomocí regiónov, Finančných prostriedkov regiónov

Uveďte iné faktory, ak ste zvolili túto odpoveď v predchádzajúcej otázke:

V prípade Vášho zvolenia do funkcie, aké kroky v oblasti zdravia regiónu plánujete uskutočniť?

Po komunikácii s ministerstvom zdravotníctva, vytvoriť integrované ambulancie. Skúsený lekár by bol v ambulancii so začínajúcim lekárom s možnosťou predlženia ordinačných hodín.

Váš ďalší komentár k problematike regionálneho zdravia a zdravotníctva:

Zvýšiť osvetu, ktorá by predchádzala chorobám, to znamená - zdravotnú gramotnosť.

Názory kandidátov na poslanca

V tejto časti uvádzame odpovede, ktoré nám iniciatívne zaslali kandidáti na poslancov VÚC

Zoznam kandidátov na poslanca po samosprávnych krajoch

BA

TT

TT | Gergely Agócs | SMK

NR

NR | Norbert Becse | Smk-Mkp

NR | Mgr. Melinda Bögi Pathó | Strana maďarskej komunity

NR | MUDr. Miklós Viola | SMK

BB

KE

TN

ZA

PO

Priebežné výsledky prieskumu - Odpovede kandidátov na poslanca

BA

TT

TT | Gergely Agócs

SMK

SPÄŤ NA ZOZNAM KANDIDÁTOV

Akú podľa Vás prikladajú obyvatelia Vášho regiónu váhu problematike zdravia a zdravotníctva?

Skôr vyššiu

Ako sú podľa Vás so situáciou v zdravotníctve vo Vašom regióne spokojní jeho obyvatelia?

Skôr spokojní

1. Problém

Nedostatok lekárov

2. Problém

Vzdialenosť medzi ambulanciami

3. Problém

Vybavenosť ambulancií

Aké naliehavé sú podľa Vás problémy zdravia v regióne

Stredne naliehavé

Ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v regióne

Nedostatok lekárov a sestier

Ako významnú úlohu môže zohrať územná samospráva v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne

Stredne významnú

Riešenie uvedených problémov je podľa Vás otázkou:

Finančných prostriedkov regiónov

Uveďte iné faktory, ak ste zvolili túto odpoveď v predchádzajúcej otázke:

V prípade Vášho zvolenia do funkcie, aké kroky v oblasti zdravia regiónu plánujete uskutočniť?

Váš ďalší komentár k problematike regionálneho zdravia a zdravotníctva:

NR

NR | Norbert Becse

Smk-Mkp

SPÄŤ NA ZOZNAM KANDIDÁTOV

Akú podľa Vás prikladajú obyvatelia Vášho regiónu váhu problematike zdravia a zdravotníctva?

Vysokú

Ako sú podľa Vás so situáciou v zdravotníctve vo Vašom regióne spokojní jeho obyvatelia?

Nespokojní

1. Problém

Stav nemocnice

2. Problém

Nedostatok lekarov

3. Problém

Podfinancovanie celeho systemu

Aké naliehavé sú podľa Vás problémy zdravia v regióne

Veľmi naliehavé

Ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v regióne

Nemocnica

Ako významnú úlohu môže zohrať územná samospráva v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne

Málo význanmú

Riešenie uvedených problémov je podľa Vás otázkou:

Finančných prostriedkov regiónov

Uveďte iné faktory, ak ste zvolili túto odpoveď v predchádzajúcej otázke:

V prípade Vášho zvolenia do funkcie, aké kroky v oblasti zdravia regiónu plánujete uskutočniť?

Váš ďalší komentár k problematike regionálneho zdravia a zdravotníctva:

Systemova chyba

NR | Mgr. Melinda Bögi Pathó

Strana maďarskej komunity

SPÄŤ NA ZOZNAM KANDIDÁTOV

Akú podľa Vás prikladajú obyvatelia Vášho regiónu váhu problematike zdravia a zdravotníctva?

Strednú

Ako sú podľa Vás so situáciou v zdravotníctve vo Vašom regióne spokojní jeho obyvatelia?

Skôr nespokojní

1. Problém

Dostupnosť zdravotníckych zariadení z okrajových obcí, hlavne seniori

2. Problém

Preťaženosť, dlhá čakacia doba v ambulanciách

3. Problém

Dlhé termíny čakateľov na pobyt v ZSS a DSS, seniori

Aké naliehavé sú podľa Vás problémy zdravia v regióne

Veľmi naliehavé

Ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v regióne

dlhá čakacia doba v ambulanciách, dostupnosť pre seniorov z okrajových obcí, málo preventívnych opatrení a zdravotnej výchovy pre deti

Ako významnú úlohu môže zohrať územná samospráva v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne

Významnú

Riešenie uvedených problémov je podľa Vás otázkou:

Rozvoja schopností a kompetentnosti regiónov, Finančných prostriedkov regiónov

Uveďte iné faktory, ak ste zvolili túto odpoveď v predchádzajúcej otázke:

V prípade Vášho zvolenia do funkcie, aké kroky v oblasti zdravia regiónu plánujete uskutočniť?

zvýšiť aktivity v oblasti prevencie a zdravotnej výchovy, apelovať na zvýšenie počtu obvodných lekárov na vidieku, opatrenia na podporu domácej a komunitnej starostlivosti o chorých a starých, aby boli čo najviac ako je to možné liečení vo svojom domácom prostredí

Váš ďalší komentár k problematike regionálneho zdravia a zdravotníctva:

NR | MUDr. Miklós Viola

SMK

SPÄŤ NA ZOZNAM KANDIDÁTOV

Akú podľa Vás prikladajú obyvatelia Vášho regiónu váhu problematike zdravia a zdravotníctva?

Vysokú

Ako sú podľa Vás so situáciou v zdravotníctve vo Vašom regióne spokojní jeho obyvatelia?

Nespokojní

1. Problém

Dezolatny stav budov v komárňanskej nemocnici

2. Problém

Nedostatok odborných lekárov, detských a obvodnych lekárov v okrese

3. Problém

Pohotovostná služba očneho lekara je len v NR, mala by byť aj v NZ.

Aké naliehavé sú podľa Vás problémy zdravia v regióne

Veľmi naliehavé

Ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie problémy v oblasti zdravia a zdravotníctva v regióne

Budovy komárňanskej nemocnice sú dezolatnom stave. Vnútorná komunkacia, cesty znicia sanitky. Nedostatok odborných lekárov v okrese.

Ako významnú úlohu môže zohrať územná samospráva v riešení problémov zdravia a zdravotníctva v regióne

Významnú

Riešenie uvedených problémov je podľa Vás otázkou:

Finančných prostriedkov regiónov

Uveďte iné faktory, ak ste zvolili túto odpoveď v predchádzajúcej otázke:

V prípade Vášho zvolenia do funkcie, aké kroky v oblasti zdravia regiónu plánujete uskutočniť?

Zabezpečiť financné prostriedky na obnovu budov, ciest v areali nemocnice. Vyvijať tlak na vedenie nemocnice aby nefungoval na bazalnom počte lekárov, lebo takto nie je zabezpecena vychova lekarov odbornych do terenu.

Váš ďalší komentár k problematike regionálneho zdravia a zdravotníctva:

BB

KE

TN

ZA

PO